Posted by & filed under .

2.0mm-1l

Dugotrajno mleko se od ostalih proizvoda razlikuje po svom kvalitetu, tehnološkom postupku proizvodnje i pakovanja, rokom trajnosti i uslovima transporta do momenta konzumiranja, otvaranja paketa. Po svom sastavu je proizvod sa visokom hranljivom vrednošću, dok proteini mleka predstavljaju najvrednije komponente.

Rok upotrebe označen na ambalaži znači da da se mleko može čuvati na dnevnoj temperaturi, van rashladnog lanca, u prodaji i kod potrošača, do isteka roka trajanja. Nakon otvarnja ambalaže može se koristiti do 3 dana ako se čuva u frižideru na hladno.